Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 06.01.2006

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
OBČINSKI SVET
Datum: 06.01.2006
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICESklic 8. izredne seje Občinskega svetaNa podlagi 1. odstavka 18. čl. in 2. odstavka 20. čl. Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na podlagi 21. in 23. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, z dne 23.12.1999,SKLICUJEM8. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICEki bo v četrtek, 19. januarja 2006 ob 15.30,
v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice


Predlagam naslednjiDNEVNI RED:1. Določitev dnevnega reda.
2. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za podjetništvo in turizem Brežice" - drugo branje.
predlog_odloka_o_ustanovitvi_javnega_zavoda_zavod_za_podjetni_212tvo_in_turizem_bre_216ice_.pdf
3. Predlog sklepa o določitvi predloga kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem.
4. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2006.
_odlok_o_prora_310unu_.pdf
obrazlozitev_k_dopolnjenem_odluku_o_proracunu_za_leto_2006.pdf
8__izredna_seja_os_vabilo_19_1_2006_.pdf


Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2006, ste člani Občinskega sveta že prejeli, gradivo in predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda pa bo pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in vam ga bomo posredovali do seje sveta.


S spoštovanjem!

Ivan Molan,
Župan
Občine Brežice

Vabljeni:
-g. Darko Bukovinski, načelnik Upravne enote Brežice,
-g. Aleksander Denžič, direktor občinske uprave Občine Brežice,
-vodje oddelkov občinske uprave Občine Brežice,
-g. Boštjan Podgoršek,predsednik Nadzornega odbora,
-predstavniki javnih medijev.