Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 17.05.2006

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
OBČINSKI SVET
Datum: 17.05.2006

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICESklic nadaljevanja 26. seje Občinskega svetaNa podlagi 1. odstavka 18. čl. in 2. odstavka 20. čl. Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na podlagi 2. odstavka 21. čl. in 22. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, z dne 23.12.1999,SKLICUJEMNADALJEVANJE 26. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE,ki bo v ponedeljek, 29. maja 2006, ob 15.30,v sejni sobi na Gubčevi 10/a, BrežiceOd sprejetega DNEVNEGA REDA 26. seje Občinskega sveta so ostale neobravnavane naslednje točke:

11. Predlog sklepa o določitvi lokacije za izgradnjo športne dvorane Brežice.

12. Predlog sklepa o postavitvi varnostne ograje na nepremičnini, parc. št. 4112 k.o. Krška vas.

13. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o predkupni pravici Občine Brežice.

14. Predlog odloka o oglaševanju v občini Brežice – prvo branje.

15. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2005.

16. Nepremičnine:
a) Predlog sklepa o dopolnitvi letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice, št. 1,
b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah št. 402/15 in 402/22 k.o. Župelevec,
c) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnin v lasti Občine Brežice na parcelah št. 402/15 in 402/22 k.o. Župelevec,
d) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje poslovnega prostora na Vodnikovi 1, Brežice,
e) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnin v k.o. Gabrje v lasti Občine Brežice,
f) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnin v k.o. Križe v lasti Občine Brežice,
g) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnin v k.o. Orešje v lasti Občine Brežice,
h) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnin v k.o. Arnovo selo v lasti Občine Brežice,
i) Predlog sklepa o menjavi nepremičnin, ki so v lasti Občine Brežice, v k.o. Župelevec,
j) Predlog sklepa o prodaji poslovnega prostora v lasti Občine Brežice na Vodnikovi 1, Brežice,
k) Predlog sklepa o prodaji nepremičnin v k.o. Gabrje v lasti Občine Brežice,
l) Predlog sklepa o prodaji nepremičnin v k.o. Križe v lasti Občine Brežice,
m) Predlog sklepa o prodaji nepremičnin v k.o. Orešjev lasti Občine Brežice,
n) Predlog sklepa o prodaji nepremičnin v k.o. Arnovo selo v lasti Občine Brežice.

17. Mnenje k imenovanju ravnateljice OŠ Cerklje ob Krki.

18. Razno.


S spoštovanjem!Ivan Molan,župan Občine BrežiceVabljeni:
  • g. Darko Bukovinski, načelnik Upravne enote Brežice,
  • g. Aleksander Denžič, direktor občinske uprave Občine Brežice,
  • vodje oddelkov občinske uprave Občine Brežice,
  • g. Boštjan Podgoršek, predsednik Nadzornega odbora,
  • predstavnik REGION-a Brežice, k 11. tč. dnevnega reda,
  • ga. Andreja Urbanč, Mrtvice 19, 8273 Leskovec pri Krškem, k 17. tč. dnevnega reda,
  • predstavniki javnih medijev.