Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 14.04.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v četrtek, 17. aprila 2008, ob 15:30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a v Brežicah

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:vabilo_in_predlog_dnevnega_reda.doc
1. Potrditev predloga dnevnega reda.

2. Mnenje o predlogu dopolnjenega državnega prostorskega načrta za letališče Cerklje ob Krki (ker bodo v ponedeljek, dne 14.4.2008, potekala še zadnja usklajevanja med občino in MOP-om ter investitorjema MORS-om in MG, vam bo gradivo možno posredovali šele po omenjenem usklajevanju. Zakonsko določen rok, do katerega lahko občina k predlogu dopolnjenega državnega prostorskega načrta posreduje svoje mnenje, pa je 19.4.2008)

3. Predlog sklepa o financiranju nabave gasilske avtolestve.
3__predlog_sklepa.doc

4. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Cholewa – prvo branje.
predlogi_sklepov_stalisca_in_obrazlozitve.doc
predlog_odloka.pdf
zapisnik_javne_obravnave.doc
zgibanka_str__1.pdf
zgibanka_str__2.pdf
5. Predlogi sklepov v zvezi z dokumenti identifikacije investicijskih projektov:
a.) Predlog sklepa o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a): Ureditev prostorske problematike na OŠ Brežice;
veljavni_diip_os_brezice.pdf
novelacija_diip_os_brezice.pdf
novelacija_diip_os_brezice_obrazlozitev.pdf
b.) Predlog sklepa o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za izgradnjo Športne dvorane ob OŠ Brežice zureditvijo zunanjih športnih površin ter prestavitvijo nadkritega rokometnega igrišča;
veljavni_diip_sportna_dvorana.pdf
novelacija_diip_sportna_dvorana.pdf
novelacija_diip_sportna_dvorana_obrazlozitev.pdf
c.) Predlog sklepa o zagotavljanju 15% sofinancerskega deleža krajevnih skupnosti šolskega okoliša OŠ Brežice pri izvedbi investicij: "Ureditev prostorske problematike na OŠ Brežice " in "Izgradnja športne dvorane ob OŠ Brežice";
predlog_sklepa_sofinancerski_delezi_ks.pdf
d.) Predlog sklepa o pooblastilu župana za potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov.
predlog_sklepa.doc