Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 01.08.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Dela na Osnovnišoli Brežice so v polnem teku.

Občina je v začetku meseca junija 2008 pričela s projektom obnove osnovne šole Brežice. Začetek gradbeno obrtniški del, za katera je bil izbran kot najugodnejši ponudnik SL inženiring, je posegel že v obdobje izvajanja šolskega pouka. Tako je Občina v tesnem sodelovanju s kolektivom osnovne šole poskrbela za organizacijo pouka v nadomestnih prostorih kot tudi za preselitev in skladiščenje opreme. Načrt začasnega izvajanja pouka bo uporabljen tudi v začetku novega šolskega leta do predvidenega dokončanja del v sredini septembra 2008.

S projektom bo izvedena obnova celotnega objekta vključno z izvedbo toplotne izolacijo, šola pa bo pridobila tudi nekaj več kot 600 m2 dodatnih prostorov z nadkritjem in ureditvijo vseh atrijev.

Projekt v skupni višini 4,6 mio EUR poleg Občine Brežice sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

Dela na projektu Osnovnešole Brežice potekajo v skladu z načrtom.Dela na projektu Osnovnešole Brežice potekajo v skladu z načrtom.

Potek del in reševanje nastalih situacij zagotavljajo redne tedenske koordinacije, ki se jih je udeležil tudi župan občine Brežice gospod Ivan Molan.Potek del in reševanje nastalih situacij zagotavljajo redne tedenske koordinacije, ki se jih je udeležil tudi župan občine Brežice gospod Ivan Molan.

S projektom obnove bodo Osnovnišoli Brežice z nadkritjem in ureditvijo vseh atrijev zagotovljene dodatne površine  nekaj več kot 600 m2.S projektom obnove bodo Osnovnišoli Brežice z nadkritjem in ureditvijo vseh atrijev zagotovljene dodatne površine nekaj več kot 600 m2.