Nadzorni odbor

 

Franja Žokalj – predsednica, Bevkova 3, Brežice,  franja.zokalj@gmail.com,  051 394 321

Roman Baškovč – namestnik predsednice; Kocbekova 31, Brežice, roman.baskovc@gmail.com,

                               031 378 824

Mojca Lovše

Nataša Mihajlović Grubiša, Šolska 1, Brežice, natasa.mihajlovich@gmail.com, 041 662 432

Janko Strašek

 

 

POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA OBČINE BREŽICE

Poslovnik je Nadzorni odbor občine Brežice sprejel na 15. redni seji, dne 25.11.2015, objavljen je v Uradnem listu RS, št. 29/16.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice