Delovna telesa

KONTAKTNI PODATKI ČLANOV DELOVNIH TELES V MANDATU 2018-2022: 

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA     
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Igor ZORČIČ Velike Malence 49 C, 8262 Krška vas   Igor.zorcic@gmail.com
Mag. Ivanka MEDVEŠČEK     imedvescek@gmail.com
Tatjana MOČAN Mladinska 3, 8257 Dobova 041 606 810 tatjana.mocan@siol.net
Martina ŽIVIČ Globoko 43, 8254 Globoko    m.zivic43@gmail.com
Franc VRANETIČ Kapele 21, 8258 Kapele 041 270 878 vranetic.franc@gmail.com

 

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE 

   
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Bernardka OGOREVC Spodnja Pohanca 14, 8253 Artiče 041 695 165 bernardka.ogorevc@gmail.com
Boštjan GREGORIČ Mrzlava vas 38, 8262 Krška vas    
Katja ČANŽAR Arnovo selo 32a, 8253 Artiče 040 242 429 katja.canzar@brezice.si 
Marijan ŽIBERT Gaj 2,8261 Jesenice na Dol.  041 319 598 marijan.zibert@gmail.com
Elizabeta BUDIČ Dvorce 1a, 8250 Brežice    

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

   
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Alenka ČERNELIČ KROŠELJ Stiplovškova 18a, 8250 Brežice   alenkack@gmail.com
Jožica SUŠIN Kosovelova 7, 8250 Brežice   jozicat.susin@gmail.com
Mira ŠULER Župelevec 29a, 258 Kapele 041 385 399 mira@brigita.info
Dr. Stanka PRESKAR      
Vesna Davidović Veliki Obrež 1c, 8257 Dobova    
Klara HUMEK Ulica bratov Gerjovičev 15, 8257 Dobova    
Tatjana KOSEC     tatjana@zapo.si

 

ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE IN OBČINSKO PREMOŽENJE

   
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Aleksander GAJSKI Hrastje 28 A, 8263 Cerklje ob Krki 040 426 262 aleksander.gajski@kovis-group.com
Jože DENŽIČ Podgorje pri Pišecah 77a, 8255 Pišece 041 326 162 joze.denzic@siol.net
Peter DIRNBEK Cerklje ob Krki 30 B, 8263 Cerklje ob Krki 040 685 385 info@peterdirnbek.com
Bernardka OGOREVC Spodnja Pohanca 14, 8253 Artiče 041 695 165 bernardka.ogorevc@gmail.com
Peter SKRIVALNIK Pišece 12a, 8255 Pišece  031 582 169  
Samo STANIČ     samo.stanic@gmail.com
Rok CAPL   040 582 945 capl.rok@gmail.com

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

   
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Matija KOLARIČ Bizeljska cesta 29, 8250 Brežice 040 641 206 matija.kolaric@gmail.com
Aljoša ROVAN Župančičeva 17 G, 8250 Brežice 041 677 641 aljosa_rovan@hotmail.com
Mila LEVEC Krška vas 42, 8262 Krška vas 051 317 898 mila.levec@gmail.com
Miran OMERZEL Pavlova vas 70a, 8255 Pišece 031 319 050 bozamiran.omerzel@siol.net
Ivan KOVAČIČ Loče 37, 8257 Dobova    
Igor LAZANSKI  Maistrova ulica 4, 8250 Brežice     
Miha PŠENIČNIK Župelevec 7, 8258 Kapele     

 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

   
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Marijan ŽIBERT Gaj 2, 8261 Jesenice na Dol.  041 319 598 marijan.zibert@gmail.com
Darko UDOVIČ Gazice 2 B, 8263 Cerklje ob Krki 041 635 062 darko.udovic@siol.net
Herman PREMELČ Bračna vas 10, 8259 Bizeljsko 041 565 741 herman.premelc@gmail.com
Boštjan ŠETINC     bostjan.setinc46@gmail.com
Blaž ZAGMAJSTER Orešje na Bizeljskem 76, 8259 Bizeljsko  031 362 284 blaz.zagmajster@gmail.com
Boštjan GERŠAK Obrežje 10d, 8261 Jesenice na Dol.  031 526 876 gertjann@gmail.com
Davor KALIN Dolenje Skopice 55, 8262 Krška vas  030 346 126 davor.kalin@gmail.com

 

ODBOR ZA URBANIZEM 

     
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Miran OMERZEL Pavlova vas 70a, 8255 Pišece 031 319 050 bozamiran.omerzel@siol.net
Mladen STRNIŠA Jesenice na Dol. 7c, 8261 Jesenice na Dol. 041 604 721  mladen.strnisa@gmail.com 
Dr. Tomaž TEROPŠIČ   031 301 958 tomaz.teropsic@guest.arnes.si
Bogdan PALOVŠNIK Slovenska vas 48m, 8261 Jesenice na Dol.  041 487 280 bogdan.palovsnik@siol.net
Ema KAVEČIČ Ponikve 15, 8261 Jesenice na Dol. 031 465 963; 07 49 57 326  
Gregor REDENŠEK Linhartova 11, 8250 Brežice 041 969 972 gregor.redensek@gmail.com
Jože KRULC Pišece 69, 8255 Pišece    krulc.joze@gmail.com

 

ODBOR ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

 
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Ferdo PINTERIČ Sromlje 11, 8256 Sromlje 041 685 815 ferdo.pinteric@gmail.com
Stanko TOMŠE Ul. Ilije Gregoriča 12, 8250 Brežice 031 661 939 stanko.tomse@gmail.com 
Mihael PETANČIČ Piršenbreg 33, 8254 Globoko 031 306 559 mihael.petancic@amis.net
Matejka KMETIČ Dramlja 24, 8259 Bizeljsko 051 620 168 matejabizeljsko@gmail.com
Anton GAJŠEK Artiče 52b, 8253 Artiče 041 416 740 tone.gajsek@gmail.com
Kristijan SIMONČIČ   051 330 581 kristijan.simoncic@gmail.com
Andrej ŠMAJGL Cundrovec 5b, 8250 Brežice 041 392 807 smajgl.andrej@siol.net