Delovna telesa

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Ime in priimek Naslov kontaktni podatki
Ul. Stare pravde 28, Brežice 031 348 934
Sela pri Dobovi 3a, Dobova 041 715 805
Arnovo selo 32a, Artiče 040 242 429
Brezovica 31, Bizeljsko 041 590 380
Ul. Ilije Gregoriča 12, Brežice 031 661 939
Bizeljska cesta 49e, Brežice 030 219 000
Finžgarjeva 4, Brežice 041 726 083

 

 

 

 

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Ime in priimek Naslov kontaktni podatki
I    
Bohoričeva 13, Brežice  

Cerklje ob Krki 30b, Cerklje ob Krki

040 685 385
   
Finžgarjeva 4, Brežice 041 726 083

  

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE

Ime in priimek Naslov Kontaktni podatki
Cerklje ob Krki 30b, Cerklje ob Krki 040 685 385
FRANC UREK    
Arnovo selo 32a, Artiče 040 242 429
NATAŠA KOČIĆ    
Bukošek 28, Brežice 051 687 803

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Ime in priimek Naslov Kontaktni podatki
Globoko 33, Globoko  
Kapele 25b, Kapele 041 760 426
   
Pavlova vas 5, Pišece 031 271 370
  031 755 151
Spodnja Pohanca 14,Artiče

07/ 49 91 437

07/ 47 78 237

Župelevec 29a, Kapele 041 385 399

 

ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE, DAVČNO POLITIKO IN OBČINSKO PREMOŽENJE

Ime in priimek Naslov Kontaktni podatki
Hrastje 28a, Cerklje ob Krki  
Marof 21, Brežice 041 915 157
Mladinska 3, Dobova 041 606 810
Dvorce 1a, Brežice  
Gaj 2, Jesenice na Dolenjskem 041 319 598
Bizeljska cesta 27, Brežice  
Lenartova pot 7, Brežice  

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Ime in priimek Naslov Kontaktni podatki
Bizeljska cesta 49e, Brežice 030 219 000
Brezina 71b, Brežice 031 215 826
CVETKA OMERZU    
BOJAN TIČAR    
  041 662 432
Župančičeva 17g, Brežice 041 677 641
MARTIN PRESKAR Cerina 3d, Brežice 041 565 855

 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

Ime in priimek Naslov Kontaktni podatki
MARTIN PRESKAR Cerina 3d,Brežice 041 565 855
Krška vas 48 j, Krška vas 07/ 46 68 103
Bukošek 28, Brežice 051 687 803
  041 392 708
Selska cesta 11, Dobova 041 776 627
Bračna vas 10, Bizeljsko 041 565 741
   

 

ODBOR ZA URBANIZEM

Ime in priimek Naslov Kontaktni podatki
Cundrovec 5b, Brežice 041 392 807
Kocbekova 31, Brežice 031 378 824
Gorenje Skopice 19, Cerklje ob Krki 031 758 290
Župančičeva 17g, Brežice 041 677 641
BOŠTJAN GREGORIČ    
Kapele 21, Kapele 041 270 878
Dečno selo 32, Artiče 051 232 321

 

ODBOR ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Ime in priimek Naslov Kontaktni podatki
Ul.Ilije Gregoriča 12,Brežice 031 661 939
MARKO HERCIGONJA    
Gazice 2b, Cerklje ob Krki 041 635 062
ROBERT BUDIČ Dvorce 1a, Brežice 041 767 480
Piršenbreg 33, Globoko 031 306 559
Pišece 12a, Pišece 031 582 169
Župančičeva 17c, Brežice 041 653 569