2. izredna seja Občinskega sveta
Datum in ura:
 30.03.2015 ob 16:30
Možnost postavljanja vprašanj:
 30.03.2015 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice

Vabilo:

Sklic 2. izredne seje OS
Zapisnik:

Zapisnik 2. izredne seje OS

2. izredna seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 30.03.2015 ob 16:30 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

Točke dnevnega reda

1. Določitev dnevnega reda

2. Znižanje stroškov komunalnih storitev, katere izvaja Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. t.j. oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov.

Gradiva: