3. izredna seja Občinskega sveta
Datum in ura:
 04.05.2015 ob 16:30
Možnost postavljanja vprašanj:
 04.05.2015 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice

Vabilo:

3. izredna seja - obvestilo in vabilo - dopolnitev dnevnega reda
Zapisnik:

Zapisnik 3. izredne seje OS

3. izredna seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 4. maja 2015 ob 16:30 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

Točke dnevnega reda

1. Določitev dnevnega reda.

3. Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki - 2. obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

4. Sklep o potrditvi investicijskega programa projekta "Rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki".

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Sklep o uskladitvi cene za storitev "Pomoč na domu" za leto 2015.

Gradiva: