Vabila na seje OS

6. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 25.05.2015 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 25.05.2015 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 6. seja OS

6. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 25.5.2015 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Obvestilo

Odgovori

Stališča in predlogi delovnih teles...

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice, 2. in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Bizeljsko.

4.2 Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Dobova.

4.3 Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Cerklje ob Krki.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Seznanitev s poslovnimi poročili javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice, za leto 2014.

Gradiva:

6. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Jurij Pezdirc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: 1. K razpravi me je spodbudilo to deževje. Reka Krka in celotna Dolenjska je bila zopet v oranžnem alarmu. Spomnimo se leta 2012, ko je bil dejansko ves ta konec Slovenije, tudi večji del te naše brežiške občine, s Krško vasjo in ostalimi vasmi ob Krki, pod vodo. Takrat so bile dane obljube, kako se bo ta zadeva sanirala. Danes ne bom govoril o tem. Želel bi izpostaviti zadevo, ki je bila takrat, na nek način obljubljena. Država Slovenija je dobila iz evropskega sklada, ne vem katerega točno, za pomoč pri večjih naravnih nesrečah večje zneske. Mi smo takrat sprejeli sklep na občinskem svetu, da ker je bilo naše območje med bolj prizadetimi, naj nam povedo, kje je ta denar, kaj je s tem denarjem in kdaj ga bomo dobili in kam so ga namenili. Mislim, da tega odgovora sploh nismo dobili. Obljubljali so nam, kako bo ta zadeva urejena, vsaj tisti nujni del itd. Odgovore na ta vprašanja je iskala tudi občinska uprava. Če to deževje ne bi prenehalo v nedeljo, glede na to, da je bila napoved, da bo neprestanoma deževalo do torka, bi imeli identično situacijo in potem bi zopet k nam prišli in obljubljali, ne vem kaj ne. Sicer se neke rešitve izkazujejo z HE Mokrice, ki bo čez 3, 4, 5, 6, 7, 11 let, upam da čim prej. Kljub temu mislim, da je ta zadeva, bistveno bolj urgentna. Konkretno me pa tudi zanima, kje ta denar je. - Jurij Pezdirc (Lista SONCE) 03.02.2016Izpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)

Vprašanje/pobuda: Jaz sem že večkrat razmišljala in tudi kot krajani smo pošiljali pobude na različne strani. Mislim, da je tudi kolegica Šulerjeva že enkrat opozorila na cesto Brežice – Župelevec – Bizeljsko, po kateri, če se peljete, vsak trenutek letijo na vas veje, pol debla, skratka gre za tunel. Vemo, da je to regionalna cesta, vendar je prav, da na nek način obvestimo tiste, ki so pristojni, da je to resnično že življenjsko nevarno. V primeru, da pade kakšna veja in se v tistem trenutku pripelje avtomobil, hitrosti tam so 90 km/h in seveda tudi več pri posameznikih, potem veste kako se lahko ta zgodba konča. - dr. Stanka Preskar (SMC) 03.02.2016Izpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: 1. Enkrat sem že v tem občinskem svetu govoril o čiščenju vodotokov in vendar se okrog tega ni kaj dosti zgodilo. Po zadnjem neurju so se spet pojavile različne težave okrog nekaterih vodotokov. Torej, kolikor vem, je za to odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor in infrastrukturo, ki bi za to moralo skrbet oziroma bolje povedano, za ta naš konec, je to oddelek ministrstva oziroma enota v Novem mestu. Vendar se za to slabo skrbi. Spodbudilo nas je predvsem tako imenovani »koričanski potok«, to je ob lokalni cesti 024182, ki je približno 420 metrov od križišča z lokalno cesto 024171 proti zahodu. Le-ta se je že tako približal cesti, da je pravzaprav začel odnašati in poškodoval že del asfalta. To bi bilo potrebno nujno urediti, ker očitno preko krajevne skupnosti tega ne bomo dosegli. Ne vemo niti, kdo bo to opravil, ali bo to cestna služba ali bo to upravljavec vodotokov. Bi bilo pa potrebno to zaščititi, ker je že nevaren promet na tej cesti, zato apeliram na vas. To bi bilo potrebno sanirati čim prej, ker je asfalt zdaj že načet in vedeti moramo, da bo pojutrišnjem drugi naliv, ki bo pa že utrgal del asfalta in potem bo nastala škoda dosti večja kot bi sicer. Bom oddal to pobudo tudi pisno na občinsko upravo, da bo znano za kaj se gre. - Marijan Žibert (ROK) 03.02.2016Izpraševalec: Tomi Jurman (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Podal bi pobudo gospodu županu, tem občinskem svetu, občinski upravi in vsem nam, ki smo tukaj, da na nek način skrbimo za našo občino. Menim, da bi bil skoraj zadnji čas, da oblikujemo eno skupno razvojno strategijo, ki bi bila potem temelj, vsemu našemu delovanju. Pogosto se namreč tukaj srečujemo s predlogi sklepov, ki imajo relativno visoke finančne posledice, pa se mi zdi, da so kot taki zgodba vsak zase. Včasih jih niti ne znamo umestiti v nekaj skupnega. Ne vemo točno, kako bo vplivalo na skupno razvojno strategijo in tudi ne, kakšen vpliv bodo imeli na posameznega občana oziroma na posamezno skupino občanov. Morda ne bi bilo slabo, če bi na koncu vsakega predloga za sklep, danes imamo pripisano samo oceno finančnih posledic oziroma posledico vpliva na proračun, če bi dodali še en stavek in zapisali, da bo sklep ob sprejemu na skupno razvojno strategijo vplival tako in tako, bomo korak bližje k cilju in tudi naši občani bodo to občutili na svoji koži. - Tomi Jurman (SMC) 03.02.2016Izpraševalec: Jurij Pezdirc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: K razpravi me je spodbudilo to deževje. Reka Krka in celotna Dolenjska je bila zopet v oranžnem alarmu. Spomnimo se leta 2012, ko je bil dejansko ves ta konec Slovenije, tudi večji del te naše brežiške občine, s Krško vasjo in ostalimi vasmi ob Krki, pod vodo. Takrat so bile dane obljube, kako se bo ta zadeva sanirala. Danes ne bom govoril o tem. Želel bi izpostaviti zadevo, ki je bila takrat, na nek način obljubljena. Država Slovenija je dobila iz evropskega sklada, ne vem katerega točno, za pomoč pri večjih naravnih nesrečah večje zneske. Mi smo takrat sprejeli sklep na občinskem svetu, da ker je bilo naše območje med bolj prizadetimi, naj nam povedo, kje je ta denar, kaj je s tem denarjem in kdaj ga bomo dobili in kam so ga namenili. Mislim, da tega odgovora sploh nismo dobili. Obljubljali so nam, kako bo ta zadeva urejena, vsaj tisti nujni del itd. Odgovore na ta vprašanja je iskala tudi občinska uprava. Če to deževje ne bi prenehalo v nedeljo, glede na to, da je bila napoved, da bo neprestanoma deževalo do torka, bi imeli identično situacijo in potem bi zopet k nam prišli in obljubljali, ne vem kaj ne. Sicer se neke rešitve izkazujejo z HE Mokrice, ki bo čez 3, 4, 5, 6, 7, 11 let, upam da čim prej. Kljub temu mislim, da je ta zadeva, bistveno bolj urgentna. Konkretno me pa tudi zanima, kje ta denar je. - Jurij Pezdirc (Lista SONCE) 03.02.2016
Odgovor:
Poplavna varnost je obravnavana pri izdelavi Državnih prostorskih načrtov (DPN) za HE Brežice in HE Mokrice, kjer je v prostorskem aktu zagotovljena poplavna varnost urbanih območij v neposredni bližini posegov. V DPN HE Brežice se zagotavlja poplavna varnost Krške vasi, Velikih Malenc in Gornjega Lenarta z visokovodnimi nasipi. S sistemom prelivnih polj na objektu nasipa hidroelektrarne se varujejo tudi poplavna območja pred visokimi vodami za 20 do 30 letno povratno dobo. Dodatno se poplavna varnost v Krški vasi in Velikih Malencah, po DPN za HE Mokrice, izboljša s poglobitvijo Save na odseku Save med Termami Čatež in Brežiško hidroelektrarno, kar omogoča normalne odtočne razmere za reko Krko, dodatno pa se od nadvoza avtoceste do sotočja Krke in Save, na levem bregu Krke, ob razširjeni Krki izvede nasip za vodenje poplavne vode Save, s katerim se usmeri tok poplavnih vod Save v strugo reke. Poglobitev Save in opisane ureditve ob Krki povzročijo, po navedbah projektantov, znižanje nivoja poplavnih vod Krke za 1,5 m. Prav tako se z DPN HE Mokrice rešuje poplavna varnost pred poplavnimi vodami reke Save naselij Mihalovec, Loče in Rigonce. Z DPN-jem je tudi zahtevana izvedba poplavne varnosti za visoke vode reke Sotle, kar pa ni bil predmet DPN-ja.

Pripravil: Branko Blaževič, višji svetovalecIzpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)

Vprašanje/pobuda: Jaz sem že večkrat razmišljala in tudi kot krajani smo pošiljali pobude na različne strani. Mislim, da je tudi kolegica Šulerjeva že enkrat opozorila na cesto Brežice – Župelevec – Bizeljsko, po kateri, če se peljete, vsak trenutek letijo na vas veje, pol debla, skratka gre za tunel. Vemo, da je to regionalna cesta, vendar je prav, da na nek način obvestimo tiste, ki so pristojni, da je to resnično že življenjsko nevarno. V primeru, da pade kakšna veja in se v tistem trenutku pripelje avtomobil, hitrosti tam so 90 km/h in seveda tudi več pri posameznikih, potem veste kako se lahko ta zgodba konča. - dr. Stanka Preskar (SMC) 03.02.2016
Odgovor:
Na pobudo svetnice Mire Šuler smo 23.2.2015 poslali dopis glede obsekavanja grmovja ob omenjeni cesti na Direkcijo RS za infrastrukturo. Dopis vam posredujemo v prilogi. Do danes nismo dobili nobenega odgovora. Še enkrat bomo poslali dopis in zaprosili za odgovor.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: Enkrat sem že v tem občinskem svetu govoril o čiščenju vodotokov in vendar se okrog tega ni kaj dosti zgodilo. Po zadnjem neurju so se spet pojavile različne težave okrog nekaterih vodotokov. Torej, kolikor vem, je za to odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor in infrastrukturo, ki bi za to moralo skrbet oziroma bolje povedano, za ta naš konec, je to oddelek ministrstva oziroma enota v Novem mestu. Vendar se za to slabo skrbi. Spodbudilo nas je predvsem tako imenovani »koričanski potok«, to je ob lokalni cesti 024182, ki je približno 420 metrov od križišča z lokalno cesto 024171 proti zahodu. Le-ta se je že tako približal cesti, da je pravzaprav začel odnašati in poškodoval že del asfalta. To bi bilo potrebno nujno urediti, ker očitno preko krajevne skupnosti tega ne bomo dosegli. Ne vemo niti, kdo bo to opravil, ali bo to cestna služba ali bo to upravljavec vodotokov. Bi bilo pa potrebno to zaščititi, ker je že nevaren promet na tej cesti, zato apeliram na vas. To bi bilo potrebno sanirati čim prej, ker je asfalt zdaj že načet in vedeti moramo, da bo pojutrišnjem drugi naliv, ki bo pa že utrgal del asfalta in potem bo nastala škoda dosti večja kot bi sicer. Bom oddal to pobudo tudi pisno na občinsko upravo, da bo znano za kaj se gre - Marijan Žibert (ROK) 03.02.2016
Odgovor:
Čiščenje in vzdrževanje vodotokov je v pristojnosti Agencije RS za okolje. Ugotavljamo, da bi bilo stanje vodotokov precej boljše, če lastniki parcel oz. gozdov ob čiščenju svojih parcel ne bi odlagali vejevja ob potokih ali pa ga celo metali v potoke. Problematičen odsek, ki ga omenjate si bomo ogledali in v sodelovanju z ARSO-m ustrezno ukrepali.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za programsko obdobje 2015-2020.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Sklep o podaljšanju koncesije za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Letno poročilo Komunale Brežice d.o.o. za leto 2014 in Poročilo Komunale Brežice d.o.o. o izvajanju gospodarskih javnih služb za leto 2014.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2015 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranje komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Lokalni program kulture Občine Brežice (2015-2019).

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Sklep o uskladitvi cene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2015.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Odlok o spremembah Odloka o simbolih Občine Brežice – skrajšani postopek.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

16. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2015 – št. 2.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

17. Sklepi o ukinitvi statusa javnega dobra:

17.1 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni številki 3083/2 k.o. Ceklje.

17.2 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelnih številkah 700/9, 700/10, 700/11, 700/12, 700/14 in 700/6 vse k.o. Dednja vas.

17.3 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni številki 1375/2 k.o. Drenovec.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice – skrajšani postopek.

Gradiva:

Sprejeti sklepi: