Vabila na seje OS

19. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 12.06.2017 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 12.06.2017 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo

 

19. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 12.6.2017 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Predlogi in stališča delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice.
4.2 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Seznanitev s poslovnimi poročili javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice, za leto 2016.

Gradiva:

6. Program podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Sklep o določitvi cenika o oddaji dvorane in učilnice v Dom kulture Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Sklep o določitvi cenika zakupnin za kmetijska zemljišča za obdobje do 31.12.2018.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Sklep o prekategorizaciji občinskega stanovanja.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)

Vprašanje/pobuda: Aljoša Rovan (pisno – po el. pošti, dne 4.7.2017):
1. Vodovodni stolp: Na njem še vedno visi transparent iz leta 2014 (sto let stolpa). Predlagam, da se ga sname. Leseni deli konstrukcije v zgornjem delu so potrebni barvanja, omet med lesenimi deli konstrukcije odpada. Kdo je dolžan vzdrževati objekt - lastnik ali najemnik? V stolpu so večkrat dolgi in glasni koncerti, ki so moteči za stanovalce, konkretno na Vodnikovi ulici. Ali lahko občina kot lastnik omeji dolžino trajanja oz. določi uro, do katere se morajo končati?
2. Tablice z imeni ulic: Tablice v mestu Brežice so nameščene ne v smeri ulic, ampak pod vsemi mogočimi koti, nekatere kažejo v napačno ulico, nekatere so zvite in visijo postrani. Ponekod je tablic preveč, ponekod premalo. Primer Bizeljska cesta - med semaforjem in krožiščem je 5 tabel, naprej nobene. Predlagam, da se situacija sanira oz. izboljša.
3. Parkirišče pri Blagovnici: Parkirišče je zelo neurejeno, grmovja že dolgo ni bilo obrezano, po tleh je polno smeti. Predlagam, da se pozove lastnika, naj vzdržuje prostor urejen.
4. Čiščenje ulic: Ulice v centru mesta so dobro vzdrževane, v predmestjih pa ne - ob pločniku je veliko listja, prahu itd. Predlagam, da se pozove vzdrževalca, da to uredi. - Aljoša Rovan (Levica) 25.07.2017Izpraševalec: Jožef Piltaver (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: 1. V zvezi s trenutno vgradnjo optičnih kablov, ki končno poteka v večih naseljih občine (predvsem me zanima za kranjski del občine: KS Jesenice na Dolenjskem, KS Krška vas, KS Cerklje ob Krki), kar pozdravljam in sprašujem:
• Kdo je investitor, organizator, nadzorni organ in izvajalec gradnje?
• Kako se v gradnjo vključujejo občina, KS in lastniki zemljišč ter interesenti za priključitev na omrežje?
• Kako so urejene služnosti (in služnostne pogodbe) na javnih površinah in poteh, kako je z odškodninami (slišal sem namigovanja, da je Občina Brežice sklenila dogovor o tem mimo KS?) v času gradnje in v času delovanja sistema?
• Kako so urejene služnosti in služnostne pogodbe na zasebnih zemljiščih (od javne površine do posamezne stavbe), kako je z odškodninami za poškodovanje premoženja in pridelkov, v času gradnje in kasneje?
2. Ali je končana gradnja pločnika in obnova ceste, v odseku Gostilna Prah – pokopališče na Velikih Malencah? Če je gradnja končana, dajem pobudo, da se na odseku vgradi varnostna (odbojna) ograja in pločnik (oziroma tlakovana steza ob podpornem zidu domačije Prah) konča pri avtobusni postaji. - Jožef Piltaver (Lista SONCE) 25.07.2017Izpraševalec: Darko Udovič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Apeliram na občinske službe glede dveh mostov, eden je v Cerkljah, drugi na Borštu. V Cerkljah ob Krki se most razpada, na Borštu se most poseda. Ne vem, če je od odgovornih to kdo preveril. V Cerkljah ob Krki so bile cca 3 prometne nesreče na mostu, a to že pred letom dni. Zadeva je bila popravljena, a ni varno. Na Borštu je nevarnost večja, ker se most poseda. Domačini vedo, da je od spodaj nekaj počeno. S traktorji vseeno vozijo čez. V izogib nesreči je potrebno odreagirati takoj. - Darko Udovič (SMC) 25.07.2017
Odgovor:
Župan – odgovor:
Vzdrževalci bodo oba mosta pregledali. Vemo, da so bili ti mosti ne dolgo tega obnovljeni. Leseni mosti imajo zelo kratko življenjsko dobo in jih je potrebno večkrat sanirati.Izpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: Prebivalstvo v občini se nam precej stara. Imamo razpršeno poselitev, avtobusni prevozi so urejeni komercialno, z izjemo šolskih in manjših trgovin je vse manj. Žal mi je, da ob sprejemu prometne strategije nisem podal predlog, da bi bilo vključeno, da bi vsak teden enkrat oz. vsaj dvakrat mesečno, avtobus šel čez vsa naselja, s čimer bi se razbremenil prometni režim v občini Brežice oz. bi bilo manj prometa. Starejši nimajo vsi avtomobilov oz. jih ne znajo vozit ali pa so jih vozili in ne dobijo več vozniškega dovoljenja, da bi imeli možnost priti v trgovino. S pomočjo občine oz. občinskih služb, bi se organiziral tak prevoz, da bi lahko vsi prišli do nakupovalnega centra. Mogoče bi bilo pametno s katero izmed trgovskih verig, npr. Mercator, skleniti pogodbo, da bi za organizacijo takega prevoza tudi sofinancirali, saj bi ta prevoz tudi stal pred njihovo trgovino. Tako bi bilo našim krajanom, občanom, predvsem starejšim, omogočeno, da lahko gre v nabavo, enkrat tedensko oz. na štirinajst dni. Pobudo dajem v svojem imenu in v imenu svoje stranke ROK. Z uvedbo tega bi marsikomu omogočili, da pride v mesto. Pri tem ne mislim, da bi bil prevoz brezplačen. Naj bo prevoz samoplačniški oz. če bo občina lahko del tega subvencionirala. Občina bi bila s tem veliko bolj prijazna do svojih občanov in starejša generacija bi lažje prišla do stvari, ki jih rabi. - Marijan Žibert (ROK) 25.07.2017
Odgovor:
Župan – odgovor:
Pobuda je dobra, čeprav se to rešuje z določenimi prostovoljci. Razmišljamo predvsem v smeri prostovoljstva in avtomobila, kar bi lahko bila tudi možnost pomoči starejšim.

Patricia Čular – odgovor:
Verjetno ste zasledili v medijih, da je občina Sevnica prevzela projekt Sopotnik, ki so ga razvili na primorskem in temelji na tem, da si prostovoljci izmenjujejo avtomobil v javni lasti in zagotavljajo prevoze starejšim na lokalnem območju. V občini Sevnica so v to vključili tudi prejemnike socialnih pomoči, ki nastopajo v vlogi prostovoljcev, ker so z opravljanjem prostovoljnega dela upravičeni do višjega nadomestila. V projekt so lahko vključeni tudi vsi ostali zainteresirani. Z avtorjem projekta smo na občini opravili razgovor. Dobili smo njihovo ponudbo. Iščemo potrebne resurse, da bomo dejansko s tem projektom začeli tudi v našem okolju in ponudili starejšim tovrstno obliko lokalnega prevoza.

Župan – odgovor:
Ta pobuda je zelo na mesto, saj se zavedamo, da smo glede na staranje prebivalstva med starejšimi občinami in tu iščemo neko rešitev.Izpraševalec: Jurij Pezdirc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Trnje, stanovanjski kompleks in igrišče – stanovalci oz. meščanke in meščani Trnja, so prosili, da preberem njihov dopis: »V stanovanjskem naselju Trnje je znotraj kareja večstanovanjskih zgradb večnamensko otroško igrišče v izmeri cca 1ha. Gre za edinstven parkovni in rekreativni kompleks v Brežicah. Podrobnejši opis je na povezavi: http://www.zbt.si/otrosko-igrisce-v-trnju.html.
Dnevno se na omenjenem prostoru zadržuje tudi do sto ljudi različnih generacij, pa tudi obiskovalci od drugod ali mimoidoči. Poleg ostale parkovne opreme je na igrišču nameščenih pet majhnih košev za smeti starejše izdelave, na okoliških ulicah Kregarjevi, Slomškovi in Prežihovi pa nekaj košev novejše izdelave. Za dnevne potrebe v letnem času je ob taki količini obiskovalcev to absolutno premalo. Še večji problem predstavlja dejstvo, da so koši odpri in vsakodnevno tudi po večkrat vrane razmečejo vsebino košev po otroškem igrišču. Sicer urejeno in vzdrževano igrišče v taki situaciji izgleda kot deponija smeti, na kateri se seveda igrajo otroci. Starši in ostali večkrat samoiniciativno pobiramo smeti, vendar brezupno, saj vrane nonstop razmetavajo, če smeti zberemo v vreče, pa jih raztrgajo. Komunalni delavci imajo ob praznjenju košev nemalo dodatnega dela, saj praktično s smetarskim strojem s pometalno krtačo pometajo kar celo zelenico.
Občino Brežice vljudno naprošamo, da čimprej namesti ustrezno število ustrezno velikih in predvsem pokrite koše za smeti na območju večnamenskega otroškega igrišča v Trnju. Hvala v imenu stanovalcev naselja in obiskovalcev igrišča! Sicer pa - dobrodošli v Trnje!« (slike v prilogi)
Verjamem, da so ti problemi tudi drugod. Vem, da so bili veliki v Termah Čatež in da so to zadevo rešili s koši, ki imajo pokrivalo. Predlagam, da Komunala Brežice preveri situacijo in uredi to zadevo. Bistveno več nas stane pobiranje smeti kot da se zadeva uredi s koši, ki so ustrezno opremljeni. - Jurij Pezdirc (Lista SONCE) 25.07.2017Izpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)

Vprašanje/pobuda: Ravnatelji ugotavljamo, da imamo na področju kratkih verig in zagotavljanja kvalitetne hrane bližnjih proizvajalcev zelo velike težave, z več vidikov: nimamo informacij, razen neposrednega okolja, kaj imamo na razpolago. To je bolj sekundarnega pomena. Bolj pomembno je to, da imamo na eni strani Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer nam glede na priporočila o zdravi prehrani ves čas bdijo nad našimi jedilniki, ki seveda morajo biti strokovno in kvalitetno sestavljeni. Na drugi strani pa imamo starše in otroke, današnjega časa, ki si želijo malce drugačno prehrano kot jo Inštitut za zdravje priporoča. Vsebinsko se kar razhajamo glede jedilnikov, ne glede na to, da to poskušajo urediti vodje prehrane, kar se da kvalitetno. Med nami so razlike, tipa prilagajanja eni bolj ali manj željam otrok, drugi pa bolj ali manj prilagajanja željam oz. obvezi inštitucije, zdrava prehrana. Prihajamo s pobudo, da bi bilo smiselno na ravni občine kot celote, za inštitucije, katere smo zavezane k tem določilom in na osnovi težav, ki sem jih naštela, da se zaposli oseba, ki bi bdela nad vsemi javnimi zavodi, kateri imamo v domeni vrtce, osnovne šole in moramo kuhati po navodilih Inštituta za javno zdravje. Ta oseba bi skrbela za kvaliteto, a hkrati tudi za uravnoteženo nabavo prehrane kratkih verig, sezonske hrane. Mi teh resursov zdaj nimamo. Za vrtec in šolo so deleži zaposlitve zelo majhni in je to nemogoča varianta. Imamo pobudo ravnateljev, da se v tej smeri kaj naredi in da se razmisli, da se v bližnji prihodnosti nekaj uredi. Glede na to, da smo se malo prej pogovarjali tudi o strategiji razvoja občine tudi v smislu turizma in kmetijstva, ki naj bi to podpirala, mi pa v sodelovanju z občinskimi proizvajalci. Nam je namen, da otroci jedo zdravo. Z podaljševanjem verig, pridobivamo ceneje, a imamo ves čas v mislih, da je kvaliteta hrane vprašljiva. - dr. Stanka Preskar (SMC) 25.07.2017
Odgovor:
Župan – odgovor:
Pobuda je dobra. Dodatne zaposlitve in dodatnih stroškov si ne moremo privoščiti, saj veste, da imamo bistveno manj sredstev. Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, bo skupaj z ravnatelji, to temo predebatiral. Strinjam se, da bi bilo potrebno jedilnike čim bolj poenotiti, saj se mi ne zdi najbolje, da so v vsaki šoli različni. Pobudo bomo proučili in verjamem, da boste na enem prihodnjih Aktivov ravnateljev skupaj iskali rešitve za naprejIzpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)

Vprašanje/pobuda: 1. Na prejšnji seji sem pri 10. točki – Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. predlagal, da poročilu dodajo organigram in jih vprašal koliko jih stanejo promocijske aktivnosti (Komunalko, PR, razna tekmovanja…). Odgovora ni bilo. Pričakoval sem odgovor danes v gradivu, a ker ga ni, prosim občinske službe, da vprašanje posredujejo Komunali.
2. Na družabnih omrežjih sem videl županovo sliko na Eifflovem stolpu. Potem se je izkazalo, da je velik del ekipe občinske uprave, vključno z županom, podžupanjo, direktorico, vodjo »super« oddelka odšel na izlet v Pariz. Zanima me cilj izleta oz. obiska, kdo je šel, po katerih kriterijih so bili izbrani potniki, koliko je to stalo in kaj bomo imeli oz. bodo imeli naši občani od tega potovanja. - Aljoša Rovan (Levica) 25.07.2017
Odgovor:
Župan – odgovor:
Bomo podali pisen odgovor. Ni šlo za izlet, ampak je to del projekta, za katerega smo prejeli evropska sredstva in med katerimi so tudi obiski prestolnic. Bil je pred časom tudi že obisk Prage. Gre za namigovanja, da je šlo za izlet.

11. Strategija turizma Občine Brežice 2017-2021.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19 – druga obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Sklep o spremembi meje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Slovenska vas Ap 193.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Predlog Odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193 – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi: