1. dopisna seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 26.02.2019 ob 13:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 28.02.2019 do 15:00
Lokacija:
 Dopisna seja.

Vabilo:

vabilo_1.dopisna seja OS
Zapisnik:

Zapisnik_1.dopisna seja_28.2.2019

 

1. dopisna seja Občinskega sveta občine Brežice bo potekala v času od torka, 26. 2. 2019, od 13. ure do četrtka, 28. 2. 2019 do 15. ure.

Točke dnevnega reda

1. Sprejme se soglasje k prodaji in osnutku besedila pravnega posla prodajne pogodbe za prodajo nepremičnin parcelna številka 324/85, 326/31, 324/87, 324/10, 326/28, 324/89 in 324/83 vse v k.o. Cerina.

Gradiva: