Prostor

POSTOPKI PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV

 

1. OPPN ZA STANOVANJSKO GRADNJO DOBOVA KAPTOL - SEVER, DOB-07

Pobuda z izhodišči za pripravo OPPN

Sklep o pripravi OPPN za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol - sever, DOB-07

Dodelitev identifikacijske številke - MOP

Pooblastilo za pridobivanje smernic in mnenj