Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2011

Datum

01.03.2011

Opis

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2011.pdf

Tip nepremičnine

Zemljišče