Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

06.07.2012

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnostne pravice: – izgradnje, uporabe, obratovanja in vzdrževanja vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje na služečem zemljišču 279/3 k.o. Gabrje, ki predstavlja pašnik in je v lasti Občine Brežice, za potrebo izgradnje enodružinske stanovanjske hiše na parc. št. 297/6 k.o. Gabrje; – izgradnje, uporabe, obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijsko omrežje na služečem zemljišču 279/3 k.o. Gabrje, ki predstavlja pašnik in je v lasti Občine Brežice, za potrebo izgradnje enodružinske stanovanjske hiše na parc. št. 297/6 k.o. Gabrje; Stvarna služnostna pravica se bo ustanovila odplačno s sklenitvijo neposredne pogodbe z upravičencem. Župan občine Brežice Ivan Molan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

Občina Brežice, Gabrje

Namenska raba

Namera

Vrednost

0 EUR