Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Datum

19.07.2012

Opis

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Drenovec