Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o oddaji v najem

Datum

03.08.2012

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice objavlja na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 48.in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) namero o oddaji poslovnih prostorov v najem po metodi neposredne pogodbe in sicer:

- poslovni prostor v pritličju levo v Fakulteti za turizem Brežice, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, ki stoji na parceli št. 602, k.o. (1300) Brežice, v izmeri 25,44 m2, ki je v lasti Občine Brežice;

- poslovni prostor, Pisarna št. 1 v izmeri 10,85 m2, ki se nahaja v Dijaškem domu Brežice, Trg izgnancev 12/a v Brežicah in stoji na parceli št. 140/1 k.o. 1300 Brežice in je v lasti Občine Brežice in

- poslovni prostori v Dijaškem domu Brežice, Trg izgnancev 12/a v Brežicah, ki stoji na parceli št. 140/1, k.o. 1300 Brežice z identifikacijsko številko stavbe 1300-149 in so v lasti Občine Brežice in sicer poslovni prostori desno od severnega vhoda v pritličju v izmeri 39,38 m2, predprostor v pritličju na severnem vhodu v izmeri 18,16 m2, dva prostora levo od severnega vhoda v izmeri 12,38 m2 (vsak 6,19 m2) in Trim kabinet v izmeri 130,86 m2, v skupni izmeri 200,78 m2.

Župan Ivan Molan

Tip nepremičnine

Stanovanje

Lokacija

Občina Brežice