Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Cenik oddaje dvorane in učilnic v Prosvetnem domu Brežice v najem

Datum

02.01.2012

Opis

Na podlagi 34. člena Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 43/12) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 19. seji dne 10. 12 2012 sprejel Cenik oddaje dvorane in učilnic v Prosvetnem domu Brežice v najem.

Tip nepremičnine

Poslovni prostor

Lokacija

Občina Brežice