Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

29.08.2013

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

Občina Brežice, k.o. Zakot-Bukošek-Trnje

Namenska raba

Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice, ki obsega graditev, postavitev, obratovanje in vzdrževanje kablovoda za namen izgradnje objekta »večcevna kabelska kanalizacija s kabli – TP Bukošek Cerjak (nadomestna) in električni vodi« na naslednjih nepremičninah:

 • parc. št. 210/13 k.o. Trnje, v skupni dolžini 3,5 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 45/5 k.o. Trnje, v skupni dolžini 13 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 210/4 k.o. Trnje, v skupni dolžini 7,5 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 48/12 k.o. Trnje, v skupni dolžini 15 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 48/15 k.o. Trnje, v skupni dolžini 30 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 50/1 k.o. Trnje, v skupni dolžini 3 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 45/38 k.o. Trnje, v skupni dolžini 154 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 46/1 k.o. Trnje, v skupni dolžini 3 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 213/7 k.o. Zakot, v skupni dolžini 10 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 213/6 k.o. Zakot, v skupni dolžini 2 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 352/2 k.o. Zakot, v skupni dolžini 13 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 352/1 k.o. Zakot, v skupni dolžini 2 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 353/0 k.o. Zakot, v skupni dolžini 8,5 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 561/0 k.o. Bukošek, v skupni dolžini 5 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 563/3 k.o. Bukošek, v skupni dolžini 3 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 1034/0 k.o. Bukošek, v skupni dolžini 4 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 1056/1 k.o. Bukošek, v skupni dolžini 34 m in širini 0,78 m;
 • parc. št. 1059/0 k.o. Bukošek, v skupni dolžini 4 m in širini 0,78 m.

 

Služnostna pravica se bo ustanovila neodplačno s sklenitvijo neposredne pogodbe z upravičencem.

Župan občine Brežice, Ivan Molan

Vrednost

0 EUR