Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Odločba o vzpostavitvi javnega dobra

Datum

30.09.2013

Opis

ODLOČBA k.o. Brežice

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Brežice