Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Datum

08.10.2013

Opis

Odločba

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Čatež