Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Odločba o vzpostavitvi javnega dobra

Datum

04.11.2013

Opis

k.o. Črnc

k.o. Brežice

k.o. Trnje

k.o. Zakot

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Črnc, k.o. Brežice, k.o. Trnje, k.o. Zakot