Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Odločbe o vzpostavitvi javnega dobra

Datum

19.11.2013

Opis

parkirišče

park

občinska cesta

park

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Brežice