Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Odločbe o vzpostavitvi javnega dobra

Datum

17.12.2013

Opis

Odločba VJD cestno omrežje

Odločba VJD IPC Brezina

Tip nepremičnine

Zemljišče