Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

17.12.2013

Opis

Namera

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Vitna vas