Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

23.01.2014

Opis

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

parc. št. 1300/13 k.o. Velika Dolina