Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

27.01.2014

Opis

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Velika Dolina