Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o oddaji v uporabo

Datum

12.02.2014

Opis

Namera o oddaji v uporabo

Tip nepremičnine

Poslovni prostor

Lokacija

k.o. Brežice