Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Velika Dolina

Datum

23.12.2014

Opis

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Velika Dolina

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Velika Dolina