Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Veliki Obrež

Datum

09.01.2015

Opis

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Veliki Obrež358-0038-14 Namera k.o. Veliki Obrež.pdf

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Veliki Obrež

Namen

služnost