Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Pavlova vas

Datum

04.03.2015

Opis

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Pavlova vas

Tip nepremičnine

Zemljišče