Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

16.04.2015

Opis

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

parc. št. 62/7 k.o. Trnje

Namenska raba

Namera o ustanovitvi služnostne pravice