Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

17.04.2015

Opis

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

par. št. 1990/5 k.o. Nova vas