Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Zakot

Datum

19.05.2015

Opis

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Zakot

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Zakot