Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Datum

22.06.2015

Opis

Namera o oddaji poslovneganamera najem Dijaški dom.pdf prostora v najem

Tip nepremičnine

Poslovni prostor

Lokacija

Trg izgnancev 12a, Brežice

Namenska raba

poslovni prostor

Namen

najem