Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o oddaji objektov v uporabo

Datum

13.05.2016

Opis

Namera

Tip nepremičnine

Poslovni prostor

Lokacija

k.o. Nova vas