Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Odločba o ugotovitvi, da so nepremičnine grajeno javno dobro lokalnega pomena - občinska cesta

Datum

13.06.2016

Opis

Odločba

Tip nepremičnine

Zemljišče