Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Brežice in k.o. Trnje

Datum

15.06.2016

Opis

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Brežice in k.o. Trnje

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Brežice, k.o. trnje