Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o oddaji objektov v uporabo

Datum

05.07.2016

Opis

Namera o oddaji objektov v uporabo

Tip nepremičnine

Poslovni prostor