Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

08.01.2018

Opis

Namera

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o.Zakot