Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Stara vas

Datum

15.02.2018

Opis

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Stara vas

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Stara vas