Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Objava namere o prodaji nepremičnin Občine Brežice v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

Datum

10.03.2018

Opis

Objava namere o prodaji nepremičnin Občine Brežice v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

Tip nepremičnine

Zemljišče