Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o oddaji v najem

Datum

29.05.2018

Opis

Namera o odaji v najem

Tip nepremičnine

Ostalo