Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Ukinitev javnega dobra parc. št. 661/6 k.o. Zg. Pohanca, parc. št. 2069/17 k.o. Bušeča vas, parc. št. 1593/6 k.o. Vitna vas, parc. št. 1097/3 in 1097/5, obe k.o. Sela

Datum

15.06.2018

Opis

Ukinitev javnega dobra parc. št. 661/6 k.o. Zg. Pohanca, parc. št. 2069/17 k.o. Bušeča vas, parc. št. 1593/6 k.o. Vitna vas, parc. št. 1097/3 in 1097/5, obe k.o. Sela.

Tip nepremičnine

Zemljišče