Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Oddaja poslovnih prostorov v KS Kapele

Datum

21.03.2019

Opis

Predmet oddaje so poslovni prostor v stavbi Krajevne skupnosti na naslovu: Kapele 20. 8258 Kapele in sicer:
1.    gostinski lokal v skupni izmeri    90 m2; s uporabo sanitarnih    prostorov    in    pripadajočega
hodnika in skladišče, vse v lasti    Krajevna skupnost Kapele
2.    trgovski lokal v skupni izmeri    90 m2; s uporabo sanitarnih    prostorov    in    pripadajočega
hodnika in skladišče, vse v lasti Krajevna skupnost Kapele. Trenutno se v trgovskem lokalu izvajajo tudi poštne storitve.

Namera

 

 

Tip nepremičnine

Poslovni prostor