Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Odločba o ukinitvi javnega dobra št 478-63/2017 z dne 13-5-2019

Datum

16.05.2019

Opis

Odločba o ukinitvi javnega dobra št 478-63/2017 z dne 13-5-2019

Tip nepremičnine

Zemljišče