Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Odločba o ukinitvi javnega dobra parc. št. 8/2 k. o. Šentlenart

Datum

17.06.2019

Opis

Odločba o ukinitvi javnega dobra parc. št. 8/2 k. o. Šentlenart

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Šentlenart