Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokalne volitve 2015

NADOMESTNE VOLITVE ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA V ČETRTI (4.) VOLILNI ENOTI

 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Brežice

Posamezni kandidati v četrti volilni enoti občine Brežice so dobili naslednje število glasov:

 

Z.št. Ime in priimek Skupaj %
1 Doroteja Šekoranja 67 9,19
2 Jože Denžič 107 14,68
3 Peter Gregl 163 22,36
4 Cvetka Omerzu 147 20,16
5 Ferdo Pinterič 245 33,61
  SKUPAJ: 729 100

Občinska volilna komisija občine Brežice je v skladu z 32. in 85. členom ZLV ugotovila koliko glasov so dobili posamezni kandidati. Četrti odstavek 32. člena ZLV določa, da je na nadomestnih volitvah izvoljen kandidat, ki je dobil največ  glasov.

Na podlagi navedene zakonodaje in prejetih glasov, ki so jih posamezni kandidati prejeli v četrti volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Križe, Pečice, Pišece in Sromlje, je za člana Občinskega sveta Občine Brežice na nadomestnih lokalnih volitvah, ki so bile 17. maja 2015, izvoljen: Ferdo Pinterič, roj.15.5.1960, Sromlje 11, 8256 Sromlje.

 

RAZPIS VOLITEV

 

ROKOVNIK

 

UGOTOVITVENI SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPISOV PODPORE VOLIVCEV

 

VOLIŠČA

 

OBRAZCI:

1) za volitve nadomestnega člana občinskega sveta

 

 

 

 

2) za imenovanje volilnih odborov

 

ZAKONODAJA

 

OBČINSKI PREDPISI

 

 Stran se dnevno dopolnjuje.