Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokalne volitve 2019

 

Nadomestne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Krška vas

Datum izvedbe nadomestnih volitev: 9. februar 2020

 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člane sveta KS Krška vas

 

Seznam kandidatur za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Krška vas v volilni enoti št. 1 na nadomestnih volitvah, ki bodo 9. februarja 2020

 

Rok za oddajo kandidatur: 9. januar 2020

 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev

 

Rokovnik volilnih opravil nadomestnih volitev

 

Sklep o določitvi volišč

 

OBRAZCI:

- kandidatura - politična stranka

 

- kandidatura - skupina volivcev

 

- soglasje kandidata

 

- soglasje kandidata za člana volilnega odbora

 

 

*****************************************************************************************************

Naknadne volitve za člane sveta krajevne skupnosti bodo izvedene v krajevni skupnosti Cerklje ob Krki v VE 2 in VE 6, v krajevni skupnosti Dobova v VE 1 in v krajevni skupnosti Velika Dolina v VE 10.

Datum izvedbe naknadnih volitev: 24. februar 2019

Poročilo o izidu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki v VE 2 in VE 6, Krajevne skupnosti Dobova v VE 1 ter Krajevne skupnosti Velika Dolina v VE 10

 

Objava seznama  kandidatur za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki v VE 2 in VE 6, Krajevne skupnosti Dobova v VE 1 ter Krajevne skupnosti Velika Dolina v VE 10

 

Rok za oddajo kandidatur: 24. januar 2019

 

Sklep o razpisu naknadnih volitev

 

Rokovnik volilnih opravil naknadnih volitev

 

Obrazci:

- kandidatura - politična stranka

- kandidatura - skupina volivcev

- soglasje kandidata

- soglasje za člana volilnega odbora

 

Zakonodaja:

- Zakon o lokalnih volitvah

- Zakon o evidenci volilne pravice

- Zakon o volilni in referendumski kampanji

- Zakon o volitvah v Državni zbor

 

Občinski predpisi:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice

- Sklep o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov

- Slikovna priloga k Sklepu o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev

 

Sklep o določitvi volišč za naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti 2019

Sklep_volišča NV 2019.pdf