Gumb išči|

Zapri iskalnik

16.12.2014 / Javna naročila

Izdelava energetskih izkaznic

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo za izdelavo energetskih izkaznic

Občina Brežice objavlja javno naročilo (naročilo male vrednosti) za izdelavo energetskih izkaznic za objekte, ki so v lasti Občine Brežice oz. upravljanju posameznih krajevnih skupnosti (Portal javnijh naročil, št.: NMV5712/2014).

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - postavka 6331 ter sredstev krajevnih skupnosti.

Rok za oddajo ponudb: 15. januar 2015 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 15. januar 2015 ob 12.30 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Matija Kolarič
tel.: 07 6205 593
e-mail: i

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dopolnitev navodul za izdelavo ponudbe - dopolnitev, z dne 8. 1. 2015

Navodila za izdelavo ponudbe A - popravek, z dne 18. 12. 2014 - ponudniki upoštevajo, da se za objekte v sklopu 1 izdelajo "Merjene energetske izkaznice", za objekte iz sklopa 2 pa "Računske energetske izkaznice" (v točki X.2 sta naziva sklopov našačna, pravilna navedba je v točki I.5).

Obrazci - vključuje spremenjen obrazec OBR 2B - z dne 22. 12. 2014

Obrazec OBR 6 - dodatno, z dne 8. 1. 2015

Vzorec pogodbe B - popravek, z dne 22. 12. 2014

Odgovor 3 - razpoložljiva dokumentacija