Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.01.2015 / Sporočila za javnost

Posavski župani enotni "Posavsko regijo potrebujemo"

Deli na FBNatisni

Radeče, 23. januar – Na tradicionalnem srečanju posavskih županov s predstavniki medijev so župani predstavili načrte občin in aktualno problematiko, s katero se srečujejo. Župani so izpostavili potrebo po nadaljnjem povezovanja Posavja ter težave občin zaradi znižanja sredstev s strani države .

 

 

23_1_15_skupna_tiskovka_posavskih___upanov_5.JPG

Župan občine Brežice Ivan Molan je poudaril pomen skupnega nastopa in združitve moči pri  ohranjanju regije -  tako posavskih občin kot poslancev, ki Posavje zastopajo v Državnem zboru. Leto 2015 bo tudi za brežiško občino polno izzivov, je dejal župan, saj je načrtovani proračun občine skromnejši, na voljo bo manj sredstev tako za investicije kot za sofinanciranje dejavnosti društev.

 

Zniževanje t.i. jedrske rente in državnih sredstev za delovanje občine

23_1_2015_Znižanje jedrske rente povečuje nezaupanje v državo_župan Ivan Molan.MP3

23_1_2015_Kaj za občane pomeni znižanje državnih sredstev občinam_Ivan Molan_župan.MP3

Župan Ivan Molan je izrazil nezaupanje v državo, ki mimo veljavne zakonodaje (uredbe) brez posvetovanja z občinam, upravičenkami do nadomestila, jemlje sredstva, in jih preusmerja v energetiko, ki se ravno letos hvali z odličnimi rezultati preteklega leta.

Nižanje državnih sredstev iz naslova primerne porabe, s katerimi občine zagotavljajo izvajanje osnovnih nalog, bo osiromašilo občinske proračune in prizadelo občane. Manjša glavarina (znižanje iz sedanjih 536 EUR na 525 EUR)  pomeni tudi manj sredstev za delovanje javnih zavodov in za socialne transferje kot so nižja plačila vrtca in plačila oskrbovalnin v domovih za starejše.

23_1_15_skupna_tiskovka_posavskih___upanov_7.JPG

V letu 2015 v občini Brežice poudarek na spodbudah podjetništvu in zaključevanju investicij

23_1_2015_Leto 2014 uspešno v letu 2015 manj investicij_župan Ivan Molan.MP3

Občina Brežice načrtuje projekte in investicije v skladu s potrebami občank in občanov z željo zagotavljati kakovostno bivanja v vseh krajih občine. Z iztekom leta 2014 se občina podaja v leto, ki bo zahtevnejše v primerjavi z letom poprej, saj bo imela občina na voljo manj proračunskih sredstev  hkrati pa njene naloge ostajajo v enakem obsegu. Nižji proračun, posledica zmanjševanja sredstev s strani države tako iz naslova primerne porabe kot nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi jedrskih objektov (t.i. jedrska renta), pomeni manj sredstev za investicije, pa tudi za ostale transferje ter za delovanje društev, klubov in organizacij.

Občina Brežice ima kljub vsemu dobra izhodišča za leto 2015, njena finančna situacija je stabilna, zadolženost je nižja od slovenskega povprečja, potrebno pa bo prepoznati in uskladiti prednostne naloge, saj bo sredstev manj kot pa potreb in želja, zato bo sprejemanje proračuna tudi preizkus na področju sodelovanja, konstruktivnosti in sprejemanja kompromisov v korist vseh občank in občanov.

 23_1_15_skupna_tiskovka_posavskih___upanov_8.JPG

Zaključevanje večjih investicij v 2015 in načrtovani novi projekti

V tekočem letu bo Občina Brežice proračunska sredstva namenila zaključevanju investicij, pri novih projektih v letu 2015 bo poudarek na čiščenju odpadnih voda (sofinanciranje malih čistilnih naprav, obnova odsekov kanalizacijskega sistema); v skladu s razpoložljivimi sredstvi je v načrtu začetek gradnje in ureditve OŠ Cerklje ob Krki, občina bo nadaljevala z opremljanjem Obrtne cone Dobova ter
obnovo in modernizacija cest po občini.

Največji projekti, ki potekajo v občini Brežice in se tako investicijsko zaključujejo v letu 2015 so Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema (skupni posavski projekt); investicije v večjo prometno varnost (pločnik Bukošek, pločnik Dobova, most čez Močnik v Zgornjem Obrežu (skupna investicija občine Brežice in Krško)); Revitalizacija Prosvetnega doma Artiče in Obnova večnamenskega doma Bizeljsko ter Urejanje zunanjih športnih površine pri OŠ Dobova.

 23_1_15_skupna_tiskovka_posavskih___upanov_3.JPG